Wiedza techniczna


Wiedza techniczna może pomóc w rozwiązaniu napotkanych w procesie budowlanym problemów, ułatwić zrozumienie wybranych zagadnień, a może też stanowić ciekawą lekturę ...

W artykułach przedstawiamy wybrane zagadnienia zredagowane przez członków naszego koła.

Poruszamy zagadnienia zarówno od strony teoretycznej, jak też od strony praktycznej.

Zapraszamy do zapoznania się.

 

 


12. Warszawa,  5 październik 2016

 

Warianty implementacji fotowoltaiki w systemie elektroenergetycznym.

Artykuł dostępny po zalogowaniu.

 
Czytaj więcej...

 


11. Warszawa,  16 październik 2014

 

Alternatywna metoda oceny ryzyka obejmująca „poziom zabezpieczenia urządzeń” (EPL)(Equipment Protection Level) wg PN – EN 60079-26 - omówienie mgr inż. Michał Świerżewski

 

Artykuł dostępny po zalogowaniu.

 
Czytaj więcej...

 


10. Warszawa,  26 czerwiec 2014


"Prosument,  a uregulowania prawne" - omówienie mgr inż. Janusz Strzyżewski

Szersze omówienie zaprezentowanej na prezentacji w dniu 26 VI 2014 - Ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 27 sierpnia 2013 r. poz. 984 )  zwanej potocznie „ MAŁYM  TRÓJPAKIEM ENERGETYCZNYM”. 

 

Artykuł dostępny po zalogowaniu.

Czytaj więcej... 


9. Warszawa, 2 czerwiec 2014  

 

Nowości w wykazie norm PKN:

 

- PN-EN 12464-2:2014-05 - Światło i oświetlenie Oświetlenie miejsc pracy Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz

- PN-EN 62305-1:2011 PN-EN 62305-1:2011 - Ochrona odgromowa Część 1: Zasady ogólne

- PN-EN 1838 :2013-11 - Zastosowania oświetlenia Oświetlenie awaryjne.

 

Omówienie mgr inż. Janusz Strzyżewski.

 

Czytaj więcej... 


8. Warszawa,  29 październik 2013


"Nowości w Polskich Normach - Wg stanu na 29 października 2013 " - omówienie mgr inż. Janusz Strzyżewski

 

Plik PDF


7. Warszawa,  22 lipiec 2013


"Nowe numery referencyjne Polskich Norm" - omówienie mgr inż. Janusz Strzyżewski

 

Plik PDF


6. Warszawa,  3 czerwiec 2013

 
"Planowane zmiany w zakresie „Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" - mgr inż. Andrzej Boczkowski - artykuł z 27. 02. 2013 r.

 

Plik PDF


5. Warszawa,  26 marzec 2013


"Przygotowanie domu na anomalie pogodowe" - mgr inż. Janusz Strzyżewski 

materiały z seminarium w dniu 5 kwietnia 2011

 

Plik PDF  


4. Warszawa, 22 marzec 2013  

 

NORMA OŚWIETLENIOWA PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach- omówienie mgr inż. Janusz Strzyżewski

 

Czytaj więcej... 


3. Warszawa, 21 luty 2013 

 

 


"Przyszłość oświetlenia LED i OLED?" - mgr inż. Janusz Strzyżewski 

materiały z seminarium

 

Plik PDF  


2. Warszawa, 28 grudnia 2012  

 

 

 

NORMA Z SERII PN-HD DLA ŁAZIENEK - mgr inż. Janusz Strzyżewski

 

Plik PDF  


1. Warszawa, 28 grudnia 2012  

 

NOWOŚCI W NORMACH 2012 - mgr inż. Janusz Strzyżewski

 

Czytaj więcej...   Plik PDF  


 

Strefa członkowska