O nas

Koło 536

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Oddział Warszawski

 

Zarząd Koła:

Prezes - Andrzej Kieliszek
Wiceprezes - Ryszard Schoeneich
Skarbnik - Andrzej Englert
Sekretarz - Barbara Halicka-Pękala
Członek - Zbigniew Siennicki
Członek - Tadeusz Żurawiecki


Komisja Rewizyjna: 

Przewodniczący – Juliusz Talarczyk
Sekretarz - Janusz Strzyżewski
Członek - Michał Świerżewski
Członek - Bogdan Kamiński

 

Komisja Organizacyjna:
Jerzy Kaflik

Bogdan Kamiński 
Zbigniew Siennicki

 

Koło liczy 96 członków

 

 

Zebrania ogólne Koła połączone z prelekcją odbywają się w

Technikum nr 7 w Zespole Szkół im.inż. S. Wysockiego (d. „Kolejówce”) ul.Szczęśliwicka 56
wejście środkowe od ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 

 

W 2017 roku zebrania przewidziano w dniach:

01.02.2017, 08.03.2017, 05.04.2017 - zebranie Wielkanocne, 17.05.2017, 21.06.2017, 20.09.2017, 18.10.2017, 08.11.2017, 6.12.2017 -zebranie Bożonarodzeniowe.

Warszawskie Koło SEP powstało w dniu 20 stycznia 1920 roku w wyniku przekształcenia się z najstarszego spośród polskich zrzeszeń elektrycznych tj. Koła Elektrotechników w Warszawie. Działalność Koła w pierwszych latach, obejmowała zebrania odczytowe i dyskusyjne na tematy fachowe oraz przepisowe i normalizacyjne.

Dziś jako Koło 536 przy Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Elektryków Polskich kultywujemy tę tradycję. 

Elementem każdego zebrania naszego Koła są fachowe prelekcje.
Ich tematem są zarówno zagadnienia techniczne jak i przepisowe oraz normalizacyjne dotyczące szeroko pojętej elektryki. W zależności od tematu prelegentami są przedstawiciele wybranych firm albo specjaliści członkowie SEP, w tym także członkowie naszego Koła.

W miarę potrzeb zebrania Koła są łączone z seminariami organizowanymi wspólnie przez Sekcję Instalacji i Urządzeń Elektrycznych oraz Komisję Odczytów i Konferencji O.W. SEP i Zarząd naszego Koła.

 

Poszczególni członkowie naszego Koła czynnie uczestniczą społecznie m.in. w pracach: Komitetu Technicznego KT 55 PKN ds. instalacji elektrycznych i ochrony odgromowej obiektów budowlanych, Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych i Polskiego Komitetu Oświetleniowego przy Z.G. SEP.

Członkowie naszego Koła biorą także udział w innych społecznie organizowanych działaniach na rzecz polskiej elektryki. Do prac tego typu należy działalność w ramach grup eksperckich zorganizowanych przez Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki dla kompleksowego opracowania propozycji zmierzającej do nowelizacji Rozporządzenia dotyczącego warunków dla budynków i ich usytuowania.

Wielu naszych członków prowadzi ponadto działalność odczytową na rzecz innych agend SEP, a także publikacyjną propagując właściwe pod względem technicznym i przepisowym rozwiązania.